9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Tulio Demetlika (IDS)

Demetlika, Tulio

Rođen je 13. svibnja 1958. u Labinu. Završio Višu elektrotehničku školu u Mariboru, Slovenija (VŠS - inženjer elektrotehnike).

Kontakt:
Klub zastupnika Istarskog demokratskog sabora, Primorsko-goranskog saveza, Liste za Rijeku
Telefon: 01/ 45 69 533
Faks: 01/ 45 69 498
e-mail: klubids@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Istarskog demokratskog sabora, Primorsko-goranskog saveza i Liste za Rijeku

Izborna jedinica: