6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

Igor Dragovan (SDP)

Dragovan, Igor

Rođen je 4. srpnja 1968. u Slavonskom Brodu. (SSS - matematičar-informatičar) 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

11.01.2008.

Datum završetka mandata:

22.12.2011.

Stranačka pripadnost:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske

Izborna jedinica: