9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Klub zastupnika Neovisni za Hrvatsku

Kontakti

Klub zastupnika Neovisni za Hrvatsku
Tajnica Kluba: Marija Lončar
Stručni suradnik: Domagoj Bešker
Telefon: 01/4569 523; 01/4569 409 
Faks: 01/6303 014
e-mail: nhr@sabor.hr