5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

Stjepan Kozina (HSU)

Kozina, Stjepan

Rođen je 30. rujna 1939. u Jerovcu, Ivanec, Hrvatska. Završio Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu (VSS – diplomirani ekonomist). 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

27.09.2006.

Datum završetka mandata:

11.01.2008.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • od 27. rujna 2006. zamjenjuje zastupnika Josipa Sudeca

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: