5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

III. izborna jedinica

Izabrani zastupnici

Čehok, Ivan (HSLS)
Koračević, Zlatko (HNS, zamjenik Radimira Čačića)
Kozina, Stjepan (HSU, zamjenik Josipa Sudeca)
Maltar, Zdravko (HDZ, zamjenik Marijana Mlinarića)
III. izborna jedinica obuhvaća Krapinsko-zagorsku županiju, Varaždinsku županiju i Međimursku županiju i to:
- područje Krapinsko-zagorske županije u cijelosti,
- područje Varaždinske županije u cijelosti,
- područje Međimurske županije u cijelosti.