9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)

Boris Lalovac (SDP)

Lalovac, Boris

Rođen je 16. studenoga 1976. u Splitu. Završio Ekonomski fakultet u Zagrebu (VSS - magistar ekonomskih znanosti). 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Datum završetka mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke – liberalnih demokrata, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: