9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Boris Lalovac (SDP)

Lalovac, Boris

Rođen je 16. studenoga 1976. u Splitu. Završio Ekonomski fakultet u Zagrebu (VSS - magistar ekonomskih znanosti). 

Kontakt: 
Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske 
Telefon: 01/4569 313; 01/6303 065 
Faks: 01/4569 535 
e-mail: klubsdp@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: