7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

Andrej Plenković (HDZ)

Plenković, Andrej

Rođen je 8. travnja 1970. u Zagrebu. Magistrirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu (VSS - magistar pravnih znanosti).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.12.2011.

Datum završetka mandata:

01.07.2014.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnik je obnašao dužnost zastupnika promatrača Hrvatskoga sabora u Europskom parlamentu od 16. ožujka 2012. do 1. srpnja 2013.
  • zastupniku je započelo mirovanje mandata danom 1. srpnja 2013.; zamjenik zastupnika do 31. siječnja 2014. je Damir Jelić; zamjenica zastupnika od 31. siječnja 2014. je Nada Murganić
  • zastupniku je prestao mandat danom 1. srpnja 2014.; zamjenica Nada Murganić nastavlja obnašati zastupničku dužnost zamjenice zastupnika

Stranačka pripadnost:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: