8. saziv Hrvatskoga sabora (28.12.2015. - 14.10.2016.)

Predrag Štromar (HNS)

Rođen je 13. siječnja 1969. u Varaždinu. Završio Ekonomski fakultet u Zagrebu (VSS - diplomirani ekonomist).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

28.12.2015.

Datum završetka mandata:

14.10.2016.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započelo mirovanje mandata danom 28. prosinca 2015.; zamjenica zastupnika je Božica Makar

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata, Hrvatske stranke umirovljenika, Hrvatskih laburista - stranke rada, Autohtone - hrvatske seljačke stranke i Zagorske stranke

Izborna jedinica: