4. saziv Hrvatskoga sabora (2.2.2000. - 22.12.2003.)

Ivica Tafra (HB)

Tafra, Ivica

Rođen je 15. 5. 1967. u Splitu. Završio Tehničku školu u Splitu.

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

02.02.2000.

Datum završetka mandata:

22.12.2003.

Stranačka pripadnost:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: