Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

Izvješće o Prijedlogu odluke o imenovanju člana Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije