Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, drugo čitanje, P.Z.E. br. 575

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 97. sjednici, održanoj 1. veljače 2024. godine, Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, drugo čitanje, P.Z.E. br. 575, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 25. siječnja 2024. godine. 

Rasprava je provedena objedinjeno s Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija, drugo čitanje, P.Z. br. 574. 

Odbor je o predmetnom aktu raspravljao na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.

Uvodno je predstavnik predlagatelja istaknuo da su ove izmjene i dopune izrađene prvenstveno radi daljnjeg usklađivanja važećeg Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava s pravnom stečevinom Europske unije, i to s Uredbom (EU) 2022/2036 u pogledu bonitetnog tretmana globalnih sistemski važnih institucija sa strategijom sanacije s višestrukim točkama pristupanja i metoda za neizravni upis instrumenata prihvatljivih za ispunjenje minimalnog zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze (tzv. Daisy Chain Quick fix) i Direktivom (EU) 2022/2556 u pogledu digitalne operativne otpornosti za financijski sektor. Ujedno je dio odredbi unaprijeđen kao rezultat primjene Zakona u praksi (posebice nakon iskustva sanacije Sberbank d.d.), a određene izmjene i dopune izvršene su u cilju veće zaštite potrošača. Također, izvršene su izmjene kako bi se odredbe važećeg Zakona uskladile s uvođenjem eura kao službene valute Republike Hrvatske. Razlike između rješenja koja se predlažu Konačnim prijedlogom zakona u odnosu na rješenja iz Prijedloga zakona odnose se na nomotehničke dorade pojedinih odredbi, sukladno prijedlozima Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora. 

Bez rasprave, Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je većinom glasova (7 glasova „ZA“, 1 „SUZDRŽAN“) predložiti Hrvatskome saboru da donese 

Zakon o izmjenama i dopunama 
Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava

Također, Odbor je jednoglasno (8 glasova „ZA“) donio i sljedeći zaključak: „Na temelju članka 247. stavka 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora predlaže se Hrvatskome saboru da se o točkama dnevnog reda Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija, drugo čitanje, P.Z. br. 574 i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, drugo čitanje, P.Z.E. br. 575 provede objedinjena rasprava.“

Obrazloženje:
S obzirom na to da su navedeni zakonski prijedlozi uzajamno povezani uzročno-posljedičnim načelima, ciljevima i svrhom, predlaže se provedba objedinjene rasprave. 
       
Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl. oec., predsjednica Odbora.

PREDSJEDNICA ODBORA
Grozdana Perić, dipl. oec.