Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

Izvješće Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, drugo čitanje, P.Z. br. 647

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora, na 62. sjednici održanoj 4. srpnja 2007. godine razmotrio je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 15. lipnja 2007.
Odbor je u smislu članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom aktu  raspravljao u svojstvu zainteresiranoga radnog tijela.
U uvodnom izlaganju predstvnik predlagatelja obrazložio je razlike između rješenja sadržanih u Konačnom prijedlogu ovoga Zakona u odnosu na rješenja iz Prijedloga zakona.
Predstavnik predlagatelja istaknuo je da su primjedbe ovog Odbora iznijete na Prijedlog zakona djelomično prihvaćene i ugrađene u tekst Konačnog prijedloga zakona.
Također, u uvodnom izlaganju predstavnika predlagatelja naglašeno je da se predloženim izmjenama i dopunama ovoga Zakona predlaže povećanje maksimalne cijene građevinskog zemljišta koje može kupiti Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama sa sadašnjih 10% etalonske cijene građenja na 20% te vrijednosti, obzirom da  su cijene građenja od početka primjene Zakona o društveno poticanoj stanogradnji do danas ostale približno iste, dok su se cijene građevinskog zemljišta značajno povećale, posebice u velikim gradovima u kojima je potražnja za takvim stanovima najveća.
U raspravi je iznijeto mišljenje prema kojem nije prihvatljivo rješenje predloženo člankom 3. Konačnog prijedloga zakona o izmjenam i dopunam ovoga Zakona, obzirom da bi razliku iznosa komunalnog doprinosa, troškova uređenja komunalne infrastrukture i cijene priključka na komunalnu infrastrukturu u slučaju da isti iznose više od 20% vrijednosti etalonske cijene građenje, snosile jedinice lokalne samouprave.

Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova (sedam glasova ”za” i dva glasa ”protiv”) odlučio Hrvatskome saboru predložiti donošenje

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRUŠTVENO POTICANOJ STANOGRADNJI.

Za zvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je gospodin Zvonimir Mršić, predsjednik Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA
    
             Zvonimir Mršić