Odbor za obitelj, mlade i sport

Izvješće Odbora za obitelj, mlade i sport o Prijedlogu zakona o izmjenama Obiteljskog zakona, P.Z. br. 714

Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora na 37. sjednici održanoj 26. rujna 2019. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama Obiteljskog zakona, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 714, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 12. rujna 2019. godine.

Odbor je navedeni Prijedlog raspravio kao matično radno tijelo, sukladno odredbama članaka 87. i 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Nakon provedene rasprave, članovi Odbora su glasovali o sljedeem zaključku: "Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora predlaže Hrvatskome saboru da donese Zakon o izmjenama Obiteljskog zakona", koji nije dobio potrebnu većinu glasova (3 glasa ZA, 1 PROTIV i 4 SUZDRŽAN).

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Nadu Turina-Đurić, predsjednicu Odbora. 

PREDSJEDNICA ODBORA
Nada Turina-Đurić