Odbor za obitelj, mlade i sport

Izvješće Odbora za obitelj, mlade i sport s rasprave o Izvješću o radu policije u 2018. i 2019. godini

Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora na 8. sjednici Odbora, održanoj 18. ožujka 2021. godine, raspravio je Izvješće o radu policije u 2018. i 2019. godini, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 26. studenoga 2020. godine.

Odbor je o Konačnom prijedlogu raspravio kao zainteresirano radno tijelo, sukladno članku 87. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

U uvodnom izlaganju predstavnik Vlade Republike Hrvatske ukratko je iznio kratki rezime postupanja policije tijekom dviju izvještajnih godina. S obzirom na teme za koje su članovi Odbora bili najviše zainteresirani, osvrnuo se na postupanja u različitim oblicima obiteljsko-pravne zaštite, nasilja u obitelji, zlouporabe droga, kaznenih djela koja involviraju maloljetnike, bilo kao počiniteljie ili pak kao žrtve.

U raspravi koja je uslijedila, izrečena je primjedba na kašnjenje izvješća, jer je izvještajno razdoblje, 2018. i 2019. godina, odavno završeno vrijeme. Kako izvješće obiluje cijelim nizom brojčanih pokazatelja, naglašeno je kako brojke na godišnjoj razini mogu biti na različite načine analizirane, no daleko je važnije pratiti trend rasta ili pada krivulja kako bi se stekao uvid u  stvarno stanje stvari.

Vezano na porast broja postupanja policije u obiteljsko-pravnoj zaštiti (zlostavljanje, nasilje u obitelji i slično), podnositelji izvješća mišljenja su da je porast prijava rezultat preventivnih aktivnosti, povećanja svijesti okoline, ali i osnaživanja žrtava i svjedoka koji se sve češće odlučuju prijaviti kazneno djelo umjesto zatvoriti oči. Nizom preventivnih aktivnosti pokušava se utjecati na počinitelje da odustanu od počinjenja kaznenog djela, ali i na potencijalne žrtve kako bi se peventivno zaštitile.

Specifična postupanja policije, osobito ona vezana uz nasilje u obitelji, delinkvenciju maloljetnika i vršnjačko nasilje uvijek uključuju predstavnike drugh resora (sustava socijalne skrbi i obrazovanja) u detekciji, prevenciji ili postupanjima s ciljem sprječavanja opetovanja djela. U tom smislu pohvaljena je spremnost policije na kvalitetnu međuresornu suradnju, osobito s centrima socijalne skrbi i odgojno-obrazovnim ustanovama, kojoj su inicijatori vrlo često baš predstavnici policije. 

S obzirom na prijave vršnjačkog nasilja, istaknuto je da je sve veći broj prijava odnosi na nasilje putem društvenih mreža. Tijekom izvještajnog razdoblja primjećeno je da sve više vremena djeca i mladi provode pred ekranom, prateći društvene mreže, pa su se razvili i različiti oblici nasilja na društvenim mrežama. Nažalost, s obzirom na pandemiju koja je nastupila nakon izvještajnog razdoblja, a uslijed koje smo svi još više oslonjeni na društvene mreže i elektroničke naprave, ne očekuju se bitno bolji pokazatelji iz 2020. godine.

Kao rezutat postupanja policije trebali bi uslijediti sudski postupci i izrečene kazne. Nastavno na to, postavljeno je pitanje zadovoljstva policije postupanjem DORH-a i sudskih odluka koje uslijede nakon inicijalnog postupanja policije. Kako je utvrdeno, postoje određena zadovoljstva, ali i zbunjenost nakon što optuženik bude pušten da se brani sa slobode, a pravomoćna presuda uslijedi i više od 8 godina nakon počinjenja djela. To može biti vrlo demotivirajuće i frustrirajuće za druga slična postupanja policije.

S obzirom na česte izmjene zakona, i činjenicu da je policija ta koja prva primjenjuje i provodi odredbe u represivnom smislu, članove Odbora zanimalo je kako često i koliko kvalitetno se provodi edukacija policijskih službenika. Način na koji policija pristupa maloljetnom počinitelju kaznenog djela, ili žrtvi nasilja u obitelji, uvelike doprinosi prikupljanju kvalitetnih dokaza, ali i sprječava nepotrebnu i štetnu dodatnu viktimizaciju žrtve. Kako je pojašnjeno, na razini policijskih postaja postoje službe zadužene za edukaciju, kojoj se posvećuje velika pozornost.

Nakon provedene rasprave, članovi Odbora većinom su glasova (s 8 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN) podržali sljedeći zaključak:

Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora predlaže Hrvatskome saboru da prihvati Izvješće o radu policije u 2018. i 2019. godini.

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio dr. sc. Vesnu Vučemilović, predsjednicu Odbora.


PREDSJEDNICA
dr. sc. Vesna Vučemilović