Odbor za obranu

Izvješće Odbora za obranu o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o Subregionalnom planu intervencija za sprječavanje, spremnost za i reagiranje na iznenadna onečišćenja Jadranskog mora većih razmjera, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 146

Odbor za obranu Hrvatskog sabora na 6. sjednici održanoj 17. rujna 2008. godine, razmotrio je Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o Subregionalnom planu intervencija za sprječavanje, spremnost za i reagiranje na iznenadna onečišćenja Jadranskog mora većih razmjera, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom, Klasa: 351-02/05-03/02 Urbroj. 5030105-08-1 od 31. srpnja 2008 godine.

Odbor je na temelju članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao o predmetnom aktu, kao zainteresirano radno tijelo.

U uvodnom izlaganju predstavnik Ministarstva obrane istakao je da je svrha Sporazuma o Subregionalnom planu intervencija za sprječavanje, spremnost za i reagiranja na iznenadna onečišćenja Jadranskog mora većih razmjera, uspostava mehanizama međusobne suradnje kojim će nadležna nacionalna tijela Republike Hrvatske, Talijanske Republike i Republike Slovenije usklađivati i ujedinjavati svoja djelovanja na području sprječavanja i reagiranja na iznenadna onečišćenja mora, u skladu sa odredbom članka 17. Protokola Barcelonske konvencije o suradnji u sprečavanju onečišćenja s brodova i, u slučaju opasnosti, suzbijanju onečišćenja Sredozemnog mora. Također, naglasio je da Subregionalni plan intervencija za sprječavanje, spremnost za i reagiranja na iznenadna onečišćenja Jadranskog mora većih razmjera, predstavlja zapravo dio inicijative za izradu subregionalnog sustava za cijelo Jadransko more.

Pored navedenog,  predstavnik Državne uprave za zaštitu i spašavanje naveo je da se ovim Zakonom utvrđuje i odgovornost na području spremnosti za trenutačno i učinkovito reagiranje na iznenadna onečišćenja mora koja utječu ili bi mogla utjecati na područja odgovornosti i/ili na područja interesa triju zainteresiranih zemalja te djelovanja u svrhu sprečavanja takvih nezgoda, sukladno Barcelonskoj konvenciji.

Nakon uvodnog obrazloženja, članovi Odbora u raspravi iznijeli su  mišljenje:
- da bi se navedeni Sporazum trebao proširiti i na Bosnu i Hercegovini te Crnu Goru i
- da pored sprječavanja nastanka onečišćenja Jadranskog mora, trebala proširiti inciativu i na čišćenje Jadranskog mora u kojem se nalazi različit otpad pa tako i odbačen teret sa zrakoplova još iz I. i II. svjetskog rata, a što bi se moglo urediti također sporazumima između triju država.
 
Nakon provedene rasprave, Odbor je jednoglasno odlučio Hrvatskom saboru predložiti da donese 

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o Subregionalnom Planu intervencija za sprječavanje, spremnost za i reagiranje na iznenadna onečišćenja Jadranskog mora većih razmjera

u tekstu kako je predložila Vlada Republike Hrvatske

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio Borisa Šprema, predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA

Boris Šprem