Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

Izvješće Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o patentu, drugo čitanje, P. Z. br. 271; Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o žigu, drugo čitanje, P. Z. br. 272; Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o industrijskom dizajnu, drugo čitanje, P. Z. br. 273; Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga, drugo čitanje, P. Z. br. 274 te Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda, drugo čitanje, P. Z. br. 275

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora na 28. sjednici održanoj 18. travnja 2018. godine, održao je objedinjenu raspravu o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o patentu, Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o žigu,  Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o industrijskom dizajnu, Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga i Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 10. travnja 2018. godine.

Odbor je u smislu članka 97. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom pitanju   raspravljao u svojstvu matičnog radnog tijela. Provedena je objedinjena rasprava.

Uvodno obrazloženje podnijeli su predstavnici predlagatelja.

Predstavnici predlagatelja istaknuli su kako će se donošenjem ovih zakona postavit pravni okvir za učinkovitiju provedbu postupka provjere prvostupanjskih odluka Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo u upravnim predmetima za priznavanje patenta, priznanje prava žiga, priznanje industrijskog dizajna, priznanje prava oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti proizvoda i usluga te priznanje zaštite topografija poluvodičkih proizvoda, čime će se pravni okvir uskladiti s nastalim promjenama u upravnom sudovanju. Učinkovitost postupanja i pravna sigurnost stranaka dodatno će se unaprijediti propisivanjem hitnosti rješavanja ovih upravnih predmeta pred Upravnim sudom u Zagrebu, a smanjit će se i troškovi stranaka u postupku.

Također, predstavnici predlagatelja istaknuli su da će se navedenim izmjenama osigurati viši stupanj pravne sigurnosti u području zaštite prava industrijskog vlasništva, što će doprinijeti jačanju konkurentnosti tržišta Republike Hrvatske za ulaganja u inovacijske i kreativne aktivnosti koje značajno doprinose gospodarskom i društvenom razvoju, a za koje učinkovita zaštita intelektualnog vlasništva predstavlja značajan čimbenik.   

U kraćoj raspravi, članovi Odbora podržali su donošenje navedenih Prijedloga zakona. S tim u svezi, zauzet je stav da će njihovo donošenje osigurati pravovremenost, neovisnost pa i hitnost rješavanja upravnih postupaka pred Upravnim sudom u Zagrebu.

Nakon rasprave Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu jednoglasno je (7 glasova “ZA”) odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje

ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PATENTU
ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ŽIGU
ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O INDUSTRIJSKOM DIZAJNU
ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OZNAKAMA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I OZNAKAMA IZVORNOSTI PROIZVODA I USLUGA
ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI TOPOGRAFIJA POLUVODIČKIH PROIZVODA

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je doc. dr. sc. Vesna Bedeković, predsjednica Odbora, a u slučaju njezine odsutnosti Sabina Glasovac, potpredsjednica Odbora.

PREDSJEDNICA ODBORA
doc. dr. sc. Vesna Bedeković