Odbor za poljoprivredu

Izvješće Odbora za poljoprivredu o Prijedlogu odluke o izmjenama Odluke o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije „Hrvatskoj elektroprivredi“ d.d. Zagreb, u HE Zakučac

Odbor za poljoprivredu Hrvatskoga sabora raspravio je na 35. sjednici održanoj 19. siječnja 2018. godine Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije „Hrvatskoj elektroprivredi“ d.d. Zagreb, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od  13. prosinca 2017. godine.

Odbor za poljoprivredu proveo je, u skladu sa člankom 99. Poslovnika Hrvatskoga sabora raspravu o navedenom aktu kao matično radno tijelo.

Uvodno je predstavnica predlagatelja istaknula kako je u studenom 2016. godine HEP – Proizvodnja d.d. u ime Koncesionara, a zbog zamjene dotrajale primarne opreme unutar postojećih građevinskih objekta neizmjenjenih gabarita, za koju je Koncesionar ishodio Građevinsku dozvolu, zatražila izmjenu Ugovora za korištenje vodne snage za proizvodnju električne energije u HE Zakučac sklopljenog 1999. godine. Predloženim izmjenama odluke povećati će se instalirani protok vode s ugovorenih 220 m3/s na 240 m3/s, odnosno instalirana snaga s postojeće 486 MW na 576 MW, a što će rezultirati povećanjem godišnje naknade za koncesiju za 164.906,00 kn i obveza uplate razlike jednokratne naknade za koncesiju u iznosu od 824.531,00 kn, koja je prihod Državnog proračuna.

U raspravi je pozitivnim ocjenjeno unapređenje instalirane opreme u HE Zakučac. Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno (9 glasova „za“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje

Odluke o izmjenama Odluke o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije „Hrvatskoj elektroprivredi“ d.d. Zagreb, u HE Zakučac

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnika Tomislava Panenića, predsjednika Odbora.                


PREDSJEDNIK ODBORA
Tomislav Panenić