Odbor za pomorstvo, promet i veze

Izvješće Odbora za pomorstvo, promet i veze o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o Subregionalnom planu intervencija za sprječavanje, spremnost za i reagiranje na iznenadna onečišćenja Jadranskog mora većih razmjera, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P. Z. br. 146

Odbor za pomorstvo, promet i veze Hrvatskoga sabora, na 13. sjednici održanoj 18. rujna 2008. godine, raspravio je Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o Subregionalnom planu intervencija za sprječavanje, spremnost za i reagiranje na iznenadna onečišćenja Jadranskog mora većih razmjera, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 146, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, 31. srpnja 2008. godine.

Odbor je Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o Subregionalnom planu intervencija za sprječavanje, spremnost za i reagiranje na iznenadna onečišćenja Jadranskog mora većih razmjera, s Konačnim prijedlogom zakona, raspravio kao zainteresirano radno tijelo, sukladno odredbi članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora, te prihvatio prijedlog da se Zakon donese po hitnom postupku.

Uvodno izlaganje dao je predstavnik predlagatelja, koji je kazao da je svrha ovog Sporazuma, da se u skladu s obvezama stranaka (Republika Hrvatska je stranka Konvencije o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćavanja), predviđenih člankom 17. Protokola Barcelonske konvencije o suradnji u sprječavanju onečišćavanja s brodova i, u slučajevima opasnosti, suzbijanju onečišćavanja Sredozemnog mora, uspostavi mehanizam međusobne suradnje kojim će nadležna nacionalna tijela u Hrvatskoj, Italiji i Sloveniji usklađivati i ujedinjavati svoja djelovanja na području sprječavanja i reagiranja na iznenadna onečišćenja mora koja utječu ili bi mogla utjecati na vode pod njihovom jurisdikcijom, obale i povezane interese jedne ili više ovih zemalja, ili na nezgode koje prelaze raspoloživu sposobnost za reagiranje svake od tih zemalja pojedinačno. Naglasio je da su osnovna pitanja koja se uređuju ovim Zakonom, opseg suradnje nadležnih tijela stranaka Sporazuma na području sprječavanja iznenadnog onečišćenja mora, osiguranje dogovora koji se odnosi na promet brodova i zrakoplova jedne od stranaka unutar područja odgovornosti drugih stranaka. Istaknuo je i da stranke Sporazuma moraju donijeti nacionalne planove intervencija koji moraju biti usklađeni sa Subregionalnim planom.

Bez rasprave, Odbor za pomorstvo, promet i veze Hrvatskoga sabora jednoglasno je odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SUBREGIONALNOM PLANU INTERVENCIJA ZA SPRJEČAVANJE, SPREMNOST ZA I REAGIRANJE NA IZNENADNA ONEČIŠĆENJA JADRANSKOG MORA VEĆIH RAZMJERA

u tekstu u kojem ga je predložila Vlada Republike Hrvatske.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio Slavka Linića, predsjednika Odbora, odnosno u slučaju njegove spriječenosti Stipu Gabrića potpredsjednika Odbora ili Živka Nenadića člana Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA

Slavko Linić