Odbor za pravosuđe

Izvješće Odbora za pravosuđe o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 153

Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora na 19. sjednici održanoj 1. srpnja 2021. raspravio je Prijedlog zakona o dopuni Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 23. lipnja 2021. godine.

Odbor je raspravio Prijedlog zakona u svojstvu zainteresiranog radnog tijela sukladno članku 81. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je da se Prijedlogom zakona predlaže dopuna Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, kao rezultat potrebe njegova usklađenja s predloženim izmjenama i dopunama Kaznenog zakona kojim se dopunjava značenje izraza bliske osobe iz članka 87. stavka 9. Kaznenog zakona sadašnjim ili bivšim partnerima u intimnoj vezi. Dopunom članka 8. stavka 2. ZZNO/17, na opisani način, krug osoba na koje će se ZZNO/17 primijeniti bit će istovjetan dopuni kruga bliskih osoba sadašnjim ili bivšim partnerima u intimnoj vezi koja se predlaže Prijedlogom zakona izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, s Konačnim prijedlogom zakona, kojima će KZ/11 bilo kroz kazneni progon po službenoj dužnosti ili kvalificirani oblik počinjenja pojedinih kaznenih djela iz kataloga KZ/11 pružiti jaču kaznenopravnu zaštitu.

Predloženom dopunom članka 8. stavka 2. ZZNO/17 koji propisuje krug osoba na koje se isti primjenjuje, pružit će se prekršajnopravna zaštita sadašnjim ili bivšim partnerima u intimnoj vezi, budući da isti nisu obuhvaćeni krugom osoba na koji se Zakon primjenjivao. Opisana dopuna potrebna je i zbog mogućnosti primjene kaznenog djela nasilja u obitelji iz članka 179. a KZ/11 koje je propisano kao blanketna dispozicija, koja u svom zakonskom opisu upućuje na teško kršenje propisa o zaštiti od nasilja u obitelji.

Bez rasprave, Odbor za pravosuđe je sa devet (9) glasova „za“ odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese

Zakon o dopuni Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
Mišel Jakšić