Odbor za pravosuđe

Izvješće Odbora za pravosuđe O Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 46

Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora na 5. sjednici održanoj 24. studenoga  2020. razmotrio je Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, s Konačnim prijedlogom zakona, koji su predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijeli Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka i Klub zastupnika SDP-a, aktom od 1. listopada  2020. godine.   

Odbor je Prijedlog zakona u skladu s člankom 81. Poslovnika raspravio u svojstvu matičnog radnog tijela.
Odbor je raspolagao mišljenjem Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/20-12/135, URBROJ: 50301-21/06-20-5 od 19. studenoga 2020., kojim Vlada RH predlaže Hrvatskom saboru da ne prihvati Prijedlog zakon o izmjeni Zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti.

Predstavnik predlagatelja uvodno je istaknuo da je Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti donesen s ciljem zaštite života i zdravlja ljudi, te smanjenja štete nastale građanima i šteta u gospodarskom poslovanju nastalih uslijed posebnih okolnosti. Zakon je posebne okolnosti ograničio na trajanje u periodu od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu, istovremeno je propisana mogućnost da Vlada RH Odlukom produži period trajanja posebnih okolnosti za dodatna tri mjeseca. Vlada RH je na sjednici održanoj 16. srpnja 2020. donijela Odluku o produženju roka trajanja posebnih okolnosti do zaključno 18. listopada 2020.

S obzirom n činjenicu da se situacija i u zdravstvenom i gospodarskom smislu nije promijenila na bolje, nužno je omogućiti produženje takozvanog moratorija na ovrhe i na novčanim sredstvima i druge vrste ovršnih postupaka, sve dok se ne izmijeni Ovršni zakon i Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima. Produženje moratorija predlaže se do uređenja instituta ovrhe i ovršnog postupka, te postupka vezanog za ovrhu na novčanim sredstvima, radi zaštite najranjivijih društvenih skupina, kao i sprječavanja novog vala blokada. Iz navedenoga predlaže se izmijeniti članak 8. stavak 2. Zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, kako bi se omogućilo Vladi RH da Odlukom produži trajanje moratorija na ovrhe na dodatno vrijeme, do donošenja izmjena i dopuna Ovršnog zakona i izmjena i dopuna Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima.   
Predstavnik Vlade Republike Hrvatske dodatno je obrazložio mišljenje Vlade Republike Hrvatske.

Bez rasprave, sa tri ( 3)  glasa „za“  i šest ( 6 ) glasova „protiv“ Odbor nije podržao Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
Mišel Jakšić