Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo

Izvješće Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 388

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora na 25. sjednici održanoj 28. rujna 2022. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 388, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 14. rujna 2022. godine. 

Odbor je navedeni akt raspravio sukladno članku 179. stavku 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao zainteresirano radno tijelo.

U uvodnom izlaganju predstavnica predlagatelja istaknula je kako sindikalno organizirani liječnici nisu u mogućnosti ostvariti reprezentativnost za sudjelovanje u pregovorima za kolektivni ugovor u području zdravstvene djelatnosti koju izravno obavljaju jer ne mogu ispuniti uvjete sukladno Zakonu o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata.

Predloženim Zakonom  omogućava se da u pregovorima o sklapanju kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja koji se primjenjuje na liječnike, reprezentativnim sindikatom smatra se i liječnički sindikat koji ima najmanje 20% liječnika članova sindikata od ukupnog broja zaposlenih liječnika na koji se kolektivni ugovor primjenjuje.

Odboru su pisane primjedbe na predloženi Zakon dostavili: Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Nezavisni hrvatski sindikati i Matica hrvatskih sindikata.
U raspravi je iznijeto mišljenje po kojemu bi trebalo pristupiti izmjenama Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata, a ne Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Naime, uvođenjem posebnih pravila reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje za sindikate koji okupljaju radnike bilo koje struke otvara se mogućnost pregovaranja za strukovne kolektivne ugovore što bi u konačnici dovelo do slabljenja jedinstvene snage radnika u kolektivnom pregovaranju.

Dio članova Odbora drži da se neće narušiti pravni sustav ako se liječnicima napravi ustupak, tim više jer je njihova zastupljenost u drugim sindikatima malobrojna.Također, dio članova Odbora drži da je predloženo rješenje pravično jer su liječnici nositelji zdravstvene djelatnosti te sustav bez njih ne može funkcionirati.
U raspravi je više puta naglašeno da se društveno priznaje liječnicima može osigurati i na druge načine, a ponuđeno rješenje je bez presedana u Europskoj uniji. Na ovaj način odstupa se od dobre prakse, derogira se opći propis čime se otvara mogućnost da takvu praksu pokušaju slijediti i drugi resori, odnosno struke.  

Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova  (6 za i 2 suzdržana) odlučio  predložiti Hrvatskome saboru da donese

Zakon o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora, Željka Pavića.

PREDSJEDNIK ODBORA
Željko Pavić