Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije

Izvješće Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 746

Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora raspravio je na 30. sjednici održanoj 20. rujna 2019. godine Prijedlog zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima, s Konačnim prijedlogom zakona (P.Z. br. 746) koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 12. rujna 2019. godine.

Odbor je raspravu o navedenom prijedlogu izmjena zakona proveo u svojstvu matičnog radnog tijela temeljem članka 101. Poslovnika Hrvatskoga sabora. 

Na sjednici je provedena objedinjena rasprava o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima, s Konačnim prijedlogom zakona, o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o statusu prognanika i izbjeglica s Konačnim prijedlogom zakona, te o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o obnovi, s Konačnim prijedlogom zakona. 

Predlagatelj je predstavio Zakon o sustavu državne uprave koji je stupio na snagu 18. srpnja 2019. godine (NN 66/19) a koji u članku 67. propisuje da „uredi državne uprave u županijama ustrojeni na temelju Zakona o sustavu državne uprave nastavljaju s radom do stupanja na snagu posebnih zakona kojima će se pojedini poslovi državne uprave iz nadležnosti ureda državne uprave povjeriti županijama“. Radi usklađivanja sa odredbama novog Zakona o sustavu državne uprave poslovi rješavanja pitanja iz domene ovih triju zakona koji su u bili u nadležnosti ureda državne uprave u županijama, povjeravaju se, temeljem Zakona, županijama. 

Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora je, bez rasprave, većinom glasova ( 7 glasova „za“ i  2 „suzdržana“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese

ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O STAMBENOM ZBRINJAVANJU NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnicu Branku Juričev-Martinčev, predsjednicu Odbora. 

PREDSJEDNICA ODBORA 
Branka Juričev-Martinčev, dipl.oec.