Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

Izvješće Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost o Konačnom prijedlogu zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji, P.Z.E. br. 602

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost je na 56. sjednici, održanoj 14. lipnja 2019., raspravljao o Konačnom prijedlogu zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji, drugo čitanje, P.Z.E br. 602, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 6. lipnja 2019. 

Sukladno članku 69. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor je predloženi zakonski prijedlog razmotrio u svojstvu matičnog radnog tijela. 

Odbor, u nazočnosti predstavnika predlagatelja, bez rasprave, jednoglasno, s 7 glasova „ZA“, predlaže Hrvatskome saboru da donese

ZAKON O DRŽAVLJANIMA DRŽAVA ČLANICA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI.


Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Ranko Ostojić, predsjednik Odbora, a u slučaju njegove eventualne odsutnosti ili spriječenosti, za izvjestitelja se određuje Petar Škorić, potpredsjednik Odbora.

    


PREDSJEDNIK ODBORA

Ranko Ostojić