Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, P.Z. br. 407


1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 80. sjednici održanoj 7. prosinca 2018. godine, raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, P.Z. br. 407, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 22. studenoga 2018. godine.

2.  Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (7 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“) podupire donošenje ovoga Zakona.  

3.  Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba.

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

 


PREDSJEDNICA 
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Marija Jelkovac