Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o zaštiti okoliša, P. Z. E. br. 680

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 105. sjednici održanoj 25. rujna 2007., raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o zaštiti okoliša, P. Z. E. br. 680, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 13. rujna 2007.

2. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovoga Zakona, a na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba.

3. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Florijana Borasa, predsjednika Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNIK ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Florijan Boras, dipl. pravnik