Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Kaznenog zakona, P.Z. br. 244

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 46. sjednici održanoj 9. veljače  2018., raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Kaznenog zakona, P.Z. br. 244, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Klub zastupnika HDZ-a, aktom od 28. studenoga 2017.

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona.

3. Na tekst prijedloga Odbor ističe kako je potrebno nomotehnički doraditi izričaj pojedinim odredbama (članci 1. i 11.).

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.


PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac