Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima, P.Z.E. br. 152

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 34. sjednici održanoj 30. lipnja 2021. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima, P.Z.E. br. 152, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 18. lipnja 2021. godine.

2.    Utvrđuje se da tekst Prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3.    Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (7 glasova „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“) podupire donošenje ovoga Zakona.

4.    Na tekst Prijedloga Odbor ističe kako je potrebno nomotehnički doraditi izričaj pojedinih odredaba, a osobito:

-    članak 6. – u izmijenjenom članku 16. stavku 6. suvišno je nabrajanje pojedinih odredaba propisati kroz točke i potrebno je naznačiti kojeg propisa (isto u članku 7.)

-    članak 94. - potrebno je doraditi i ujednačiti izričaj jer ako se odredi renumeracija kod brisanja određenih točaka onda se ona treba izvršiti i kod dodavanja točaka (iako nije nužno u slučajevima kada se nove točke označuju i malim slovom abecede ali tada se u slučaju brisanja točaka ne vrši renumeracija)  

-    članak 95. – sadržajno odredbu stavka 3. potrebno je staviti u zaseban članak.
 
5.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

    PREDSJEDNICA
    ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

    Marija Jelkovac