Odbor za zaštitu okoliša i prirode

Izvješće Odbora za zaštitu okoliša i prirode o Prijedlogu zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006, prvo čitanje, P.Z.E. br. 88

Odbor za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora raspravio je, na 8. sjednici održanoj 16. veljače 2017. godine, Prijedlog zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 9. veljače 2017. godine. 

Odbor za zaštitu okoliša i prirode, na temelju članka 95. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je predloženi Zakon kao matično radno tijelo.
U uvodnom obrazloženju predstavnica predlagatelja istaknula je da se Uredbom (EU) br. 517/2014 zamjenjuje postojeća Uredba (EZ) br. 842/2006. i propisuje postupanje s fluoriranim stakleničkim plinovima tijekom njihovog životnog ciklusa, od proizvodnje do zbrinjavanja na kraju uporabe. Uredba (EU) br. 517/2014 sadrži mjere koje imaju za cilj smanjiti emisije fluoriranih stakleničkih plinova do 2030. godine na 2/3 današnje razine spomenutih plinova u Europskoj uniji, što ujedno predstavlja važan korak u postizanju dugoročnih ciljeva smanjenja stakleničkih plinova u okviru klimatske politike Europske unije. Predloženim Zakonom utvrđuju se nadležna tijela, upravni i inspekcijski nadzor te prekršajne odredbe za provedbu Uredbe (EU) br. 517/2014.

Nakon uvodnog obrazloženja raspravljano je o emisijama fluoriranih stakleničkih plinova i njihovom utjecaju na porast temperature u odnosu na druge stakleničke plinove te njihovom statističkom praćenju.
U raspravi je upozoreno na  potrebu usklađivanja roka definiranog člankom 5. točkom 7. predloženog Zakona.
Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno (9 glasova „za“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje sljedećeg

 
ZAKLJUČKA

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja izneseni u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Gordana Marasa,  predsjednika Odbora. 

PREDSJEDNIK ODBORA
Gordan Maras