Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku s rasprave o Izvješću o učincima provedbe mjera iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti tijekom epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-COV-2 u Republici Hrvatskoj, za razdoblje od 1. lipnja do 31. kolovoza 2022.

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na svojoj 76. (elektroničkoj) sjednici Odbora, održanoj 18. listopada 2022. raspravljao je o Izvješću o učincima provedbe mjera iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti tijekom epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-COV-2 u Republici Hrvatskoj, za razdoblje od 1. lipnja do 31. kolovoza 2022., koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 5. listopada 2022.          
Odbor je o Izvješću raspravljao kao matično radno tijelo, sukladno s člankom 85. Poslovnika Hrvatskoga sabora. 

Ovo je šesto po redu Izvješće koje se odnosi na razdoblje od 1. lipnja do 31. kolovoza 2022. i obuhvaća aktivnosti koje je u izvještajnom razdoblju poduzimala Vlada, Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, državna tijela, jedinice područne (regionalne) samouprave, jedinice lokalne samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima, radi zaštite javnozdravstvenog interesa, odnosno provedbe mjera i postupaka koji su usmjereni na zaštitu zdravlja pučanstva na području Hrvatske uslijed epidemije bolesti COVID-19.
Iako je tijekom izvještajnog razdoblja došlo do pogoršanja epidemiološke situacije tijekom ljetnih mjeseci, zdravstveni sustav nastavio je neometano funkcionirati, stoga nije bilo potrebe za donošenjem novih mjera koje bi zaštitile zdravstveni sustav. Na snazi je ostala mjera nošenja medicinskih maski u zdravstvenim i dijelu socijalnih ustanova, a u ostalim djelatnostima u kojima je do tada bilo obvezno nošenje maski ta se mjera ublažila na razinu preporuke.

Dana 1. lipnja 2022., na bolničkom liječenju bilo je 208 pacijenata s bolešću Covid-19, na intenzivnom liječenju bilo je 10 pacijenata, a na respiratoru 5. Bolnički sustav na taj je dan raspolagao s 1.698 postelja za pacijente oboljele od bolesti COVID-19, od čega 212 postelja u jedinicama intenzivnog liječenja. Popunjenost COVID kapaciteta iznosila je 12,25 %, a popunjenost kapaciteta u jedinicama intenzivnog liječenja iznosila je 4,72 %.

Dana 1. kolovoza 2022., zabilježen je najveći broj pacijenata s bolešću COVID-19 na bolničkom liječenju, njih 696, dok je na intenzivnom liječenju bilo 37 pacijenata, od čega 23 na respiratoru. Bolnički sustav na taj je dan raspolagao s 1.658 postelja za pacijente oboljele od bolesti COVID-19, od čega 215 postelja u jedinicama intenzivnog liječenja.

S obzirom na znatno povećanje broja pacijenata s bolešću COVID-19 na bolničkom liječenju, popunjenost stacionarnih COVID kapaciteta na dan 1. kolovoza 2022., iznosila je 41,98 %, a popunjenost u jedinicama intenzivnog liječenja iznosila je 17,21 %.

Nakon što su razmotrili Izvješće, članovi Odbora većinom su glasova (8 „za“ i 2 „suzdržana“) odlučili predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje sljedeći

z a k lj u č a k:

Prihvaća se

IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE MJERA IZ ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI TIJEKOM EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE VIRUSOM SARS-COV-2 U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZA RAZDOBLJE OD 1. LIPNJA DO 31. KOLOVOZA 2022.

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Renatu Sabljar – Dračevac, dr. med., predsjednicu Odbora, a u slučaju njezine spriječenosti prim. mr. Maju Grba – Bujević, dr. med., potpredsjednicu Odbora.                                           

PREDSJEDNICA ODBORA
Renata Sabljar-Dračevac, dr. med.