Kronologija parlamentarnih ratifikacija pristupnog ugovora


Pretpostavka za ostvarivanje članstva Hrvatske u Europskoj uniji bilo je sklapanje i stupanje na snagu Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji. Riječ je o međunarodnom ugovoru između država članica EU-a i Republike Hrvatske. 

Ugovor je potpisan 9. prosinca 2011. u Bruxellesu, čime je Hrvatska postala država pristupnica. Prema odredbama Ugovora o pristupanju, kao datum njegovog stupanja na snagu utvrđen je 1. srpnja 2013. godine, pod uvjetom da ga Republika Hrvatska i sve države članice EU-a ratificiraju u skladu sa svojim ustavnim odredbama, a svoje isprave o ratifikaciji polože kod Vlade Talijanske Republike do 30. lipnja 2013. 

Planirani postupak ratifikacija u državama članicama uspješno je dovršen u planiranom roku pa je Republika Hrvatska stupila u članstvo Europske unije 1. srpnja 2013. godine. 

U nastavku je kronološki pregled ratifikacija po državama članicama Europske unije te detaljan pregled parlamentarnih ratifikacija po svakom domu nacionalnog parlamenta svake od 27 država članica EU-a: 

Njemačka
7. lipnja 2013. - završena parlamentarna ratifikacija kada je Ugovor o pristupanju Hrvatske EU ratificiran u Bundesratu; 

Danska
2. svibnja 2013 - parlament ratificirao Ugovor o pristupanju Hrvatske EU; 

Nizozemska 
16. travnja 2013. - završena parlamentarna ratifikacija kada je Ugovor o pristupanju Hrvatske EU potvrđen u Senatu; 

Belgija 
11. travnja 2013. - završena parlamentarna ratifikacija kada je belgijski parlament frankofone jezične zajednice ratificirao Ugovor o pristupanju Hrvatske EU; 

Slovenija 
2. travnja 2013. - parlament ratificirao Ugovor o pristupanju Hrvatske EU; 

Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske 
21. siječnja 2013. - završena parlamentarna ratifikacija kada je Ugovor o pristupanju izglasan u Domu lordova; 

Francuska 
17. siječnja 2013. - završena parlamentarna ratifikacija kada je Nacionalna skupština ratificirala Ugovor o pristupanju Hrvatske EU; 

Finska 
18. prosinca 2012. - parlament ratificirao Ugovor o pristupanju Hrvatske EU; 

Švedska
7. studenoga 2012. - parlament ratificirao Ugovor o pristupanju Hrvatske EU; 

Grčka 
30. listopada 2012. - parlament ratificirao Ugovor o pristupanju Hrvatske EU; 

Španjolska 
24. listopada 2012. - završen proces parlamentarne ratifikacije kada je pristupni ugovor izglasan u Senatu; 

Luksemburg 
9. listopada 2012. - parlament ratificirao Ugovor o pristupanju Hrvatske EU; 

Poljska 
4. listopada 2012. - završen proces parlamentarne ratifikacije kada je pristupni ugovor potvrđen u Senatu; 

Portugal 
21. rujna 2012. - parlament ratificirao Ugovor o pristupanju Hrvatske EU; 

Estonija 
12. rujna 2012. - parlament ratificirao Ugovor o pristupanju Hrvatske EU; 

Austrija 
6. srpnja 2012. - završen proces parlamentarne ratifikacije kada je pristupni ugovor potvrđen u Saveznom vijeću; 

Rumunjska 
26. lipnja 2012. - oba doma parlamenta, Zastupnički dom i Senat, ratificirali Ugovor o pristupanju Hrvatske EU; 

Irska 
26. lipnja 2012. - završen proces parlamentarne ratifikacije kada je pristupni ugovor potvrđen u Senatu; 

Češka 
8. lipnja 2012. - završen proces parlamentarne ratifikacije kada je pristupni ugovor potvrđen u Zastupničkom domu; 

Cipar 
3. svibnja 2012. - parlament ratificirao Ugovor o pristupanju Hrvatske EU; 

Litva 
26. travnja 2012. - parlament ratificirao Ugovor o pristupanju Hrvatske EU; 

Latvija 
22. ožujka 2012. - parlament ratificirao Ugovor o pristupanju Hrvatske EU; 

Hrvatska
9. ožujka 2012. - Sabor ratificirao Ugovor o pristupanju Europskoj uniji; 

Malta 
5. ožujka 2012. - parlament ratificirao Ugovor o pristupanju Hrvatske EU; 

Italija 
28. veljače 2012. - završen proces parlamentarne ratifikacije kada je pristupni ugovor potvrđen u Senatu; 

Bugarska 
17. veljače 2012. - parlament ratificirao Ugovor o pristupanju Hrvatske EU; 

Mađarska 
13. veljače 2012. - parlament ratificirao Ugovor o pristupanju Hrvatske EU; 

Slovačka 
1. veljače 2012. - parlament ratificirao Ugovor o pristupanju Hrvatske EU. 

 

U priloženoj tablici je detaljan pregled tijeka ratifikacije Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji u svim domovima nacionalnih parlamenata država članica EU-a: 

Država  Parlament/parlamentarni dom  Datum ratifikacije 
Austrija Nacionalno vijeće 4. srpnja 2012.
  Federalno vijeće 6. srpnja 2012.
Belgija* Senat 13. prosinca 2012. 
  Zastupnički dom 24. siječnja 2013. 
Bugarska Nacionalna skupština 17. veljače 2012.
Cipar Zastupnički dom 3. svibnja 2012.
Češka Senat 25. travnja 2012.
  Zastupnički dom 8. lipnja 2012.
Danska Danski parlament 2. svibnja 2013. 
Estonija Estonski parlament 12. rujna 2012. 
Finska Finski parlament 18. prosinca 2012. 
Francuska Senat 15. siječnja 2013. 
  Nacionalna skupština 17. siječnja 2013. 
Grčka Grčki parlament 30. listopada 2012. 
Irska Zastupnički dom  19. lipnja 2012.
  Senat 26. lipnja 2012.
Italija Senat 28. veljače 2012.
  Zastupnički dom 15. veljače 2012.
Latvija Sejma 22. ožujka 2012.
Litva Litavski parlament 26. travnja 2012.
Luksemburg Zastupnički dom 9. listopada 2012. 
Mađarska Nacionalna skupština 13. veljače 2012. 
Malta Zastupnički dom 5. ožujka 2012. 
Nizozemska Senat 16. travnja 2013. 
  Zastupnički dom 5. veljače 2013. 
Njemačka Bundesrat 7. lipnja 2013. 
  Bundestag 16. svibnja 2013. 
Poljska Senat 4. listopada 2012. 
  Sejm 14. rujna 2012. 
Portugal Skupština 21. rujna 2012. 
Rumunjska Senat 26. lipnja 2012.
  Zastupnički dom 26. lipnja 2012.
Slovačka Nacionalno vijeće 1.veljače 2012.
Slovenija Državni zbor 2. travnja 2013. 
Španjolska Kongres zastupnika 11. listopada 2012. 
  Senat 24. listopada 2012. 
Švedska Švedski parlament 7. studenoga 2012. 
Ujedinjeno Kraljevstvo Dom lordova 21. siječnja 2013. 
  Zastupnički dom 27. studenoga 2012. 
Hrvatska Hrvatski sabor 9. ožujka 2012. 

* Parlament Regije Bruxelles - Glavni grad: 21. prosinca 2012.
Parlament Regije Valonije: 30. siječnja 2013.
Parlament Regije Flandrije: 27. veljače 2013.
Parlament njemačke jezične zajednice: 22. listopada 2012.
Parlament frankofone jezične zajednice: 11. travnja 2013.  

Autor: Služba za medije