8. saziv Hrvatskoga sabora (28.12.2015. - 14.10.2016.)

Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini OESS-a

O izaslanstvu

Parlamentarna skupština Organizacije za europsku sigurnost i suradnju – PS OESS-a  (OSCE Parliamentary Assembly) utemeljena je Madridskom deklaracijom iz 1991., sa sastanka visokih parlamentarnih dužnosnika zemalja članica OESS-a, a svoju je prvu sjednicu održala 1992. godine u Budimpešti.  Tada je odlučeno da će sjedište međunarodnog tajništva Skupštine biti u Kopenhagenu. Osnovna je zadaća 320 članova skupštine omogućiti međuparlamentarni dijalog svih država sudionica OESS-a. Sam OESS je osnovan 1973. godine pod nazivom Konferencija za europsku sigurnost i suradnju, a od tada je prerastao u najveću regionalnu sigurnosnu organizaciju 57 država sudionica s tri kontinenta.

U neke od temeljnih zadaća Parlamentarne skupštine spada jačanje i konsolidacija demokratskih institucija zemalja članica OESS-a, razvoj institucionalnih struktura, zaštita ljudskih prava, kvalitetnija suradnja među već postojećim institucijama OESS-a te doprinos promicanju mehanizama za prevenciju i rješavanje sukoba.

Jedna od značajnijih aktivnosti PS OESS-a je promatranje izbora u što je uključena od 1993. godine. Od tada je više od 5000 OESS-ovih parlamentaraca sudjelovalo u tzv. kratkoročnim promatračkim misijama te promatralo oko 150 različitih izbora u više od 30 država svijeta. U promatranju izbora Parlamentarna skupština OESS-a surađuje s Parlamentarnom skupštinom Vijeća Europe, Europskim parlamentom i Parlamentarnom skupštinom NATO-a.