7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Procesa suradnje u Jugoistočnoj Europi

O izaslanstvu

Hrvatski sabor donio je Odluku o imenovanju izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Procesa suradnje u Jugoistočnoj Europi (South-East European Cooperation Process - SEECP) 15. svibnja 2015.godine.

Parlamentarna skupština Procesa suradnje u Jugoistočnoj Europi osnovana je na sjednici predsjednika parlamenata zemalja članica Procesa suradnje u Jugoistočnoj Europi održanoj u svibnju 2014. u Bukureštu. Na osnivačkoj sjednici sudjelovalo je i izaslanstvo Hrvatskoga sabora koje je predvodio predsjednik Sabora Josip Leko. Tada je jednoglasno usvojen Poslovnik te je dogovoreno da će primarni cilj Parlamentarne skupštine SEECP-a biti jačanje suradnje i usklađivanje napora između parlamenata svih država sudionica u svrhu promicanja i daljnjeg osiguranja mira, sigurnosti, stabilnosti, solidarnosti i dobrosusjedske suradnje u regiji u interesu svojih građana i zemalja, kao i Europe općenito.

Parlamentarna skupština SEECP-a osnovana je u skladu s Poveljom o dobrosusjedskim odnosima, stabilnosti, sigurnosti i suradnji u Jugoistočnoj Europi (2000., Bukurešt), Memorandumom o razumijevanju o međuparlamentarnoj suradnji u Jugoistočnoj Europi (2008., Sofija) i završnim deklaracijama usvojenima na konferencijama predsjednika parlamenata država sudionica SEECP-a.  Parlamentarna skupština plenarno zasjeda jednom godišnje, a svaka parlamentarna delegacija u njezinu radu sudjeluje jednim glasom. Članice SEECP-a trenutačno su: Albanija, Bugarska, Grčka, Makedonija, Rumunjska, Srbija, Turska, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora, Slovenija, Moldavija, a Kosovo ima status zemlje sudionice.