Volontiranje u Saboru

Volontiram u Hrvatskome saboru program je volontiranja studenata u Saboru koji provodi Služba za građane, koja organizira i pripremne edukacije za studente i po njihovom završetku upućuje studente - volontere zastupnicima kod kojih volontiraju.

Program volontiranja studenata namijenjen je ponajviše studentima završnih godina prava, ekonomije i politologije, ali i drugih studijskih programa. Student se po završetku pripremne edukacije upućuje pojedinom zastupniku koji je iskazao interes za angažiranjem studenta volontera koji mu pomaže u obavljanju zastupničke dužnosti, na način da pomaže zastupniku u pripremi materijala za sjednice Sabora, istraživanju zakonodavstva drugih zemalja, praćenju medija i javnih nastupa zastupnika kod kojeg volontira, a prema potrebi i praćenju rada radnog tijela Sabora u čijem radu sudjeluje zastupnik kod kojeg student volontira. 

Edukacija volontera koju provodi Služba za građane provodi se na način da volonter prisustvuje seminaru na kojem se upoznaje s ustrojstvom državne vlasti, s unutarnjim ustrojstvom i načinom rada Sabora, postupkom donošenja zakona i drugih akata Sabora, kao i pravima i obvezama saborskih zastupnika. 

Pravilima o provođenju programa Volontiram u Hrvatskome saboru propisani su uvjeti koje moraju ispunjavati studenti koji iskazuju interes za sudjelovanjem u Programu, broj volontera, trajanje ugovora o volontiranju te sva pitanja vezana uz provođenje Programa.   

Pravilima o provođenju programa Volontiram u Hrvatskome saboru određeno je da klubovi zastupnika i nezavisni zastupnici putem anketnog listića iskazuju interes za sudjelovanjem u Programu. Broj volontera određuje se u skladu s iskazanim interesom zastupnika te prostornim i tehničkim uvjetima u Saboru. Program se u pravilu provodi tijekom jedne kalendarske godine u trajanju do 6 mjeseci tijekom kojih volonter pomaže zastupniku u obavljanju zastupničke dužnosti na način utvrđen Programom. 

Mogućnosti volontiranja studenata kod zastupnika nema u izbornoj godini, temeljem Pravila o provođenju programa Volontiram u Hrvatskome saboru, tako da će novi volonteri imati mogućnost doći u Sabor početkom kalendarske 2021. godine.