Zaključci s tematske sjednice o podnesenom Izvješću o praćenju poboljšanja kakvoće zraka na području grada Siska i dinamici radova na modernizaciji postrojenja Rafinerije nafte Sisak za razdoblje siječanj-listopad 2008. godine sa zdravstvenim pokazateljima u Sisačko-moslavačkoj županiji

Odbor za zaštitu okoliša Hrvatskoga sabora održao je 12. ožujka 2009. godine tematsku sjednicu o podnesenom Izvješću o praćenju poboljšanja kakvoće zraka na području grada Siska i dinamici radova na modernizaciji postrojenja Rafinerije nafte Sisak za razdoblje siječanj-listopad 2008. godine sa zdravstvenim pokazateljima u Sisačko-moslavačkoj županiji koje je, u skladu sa Zaključkom Hrvatskoga sabora, klasa: 351-01/07-01/01, urbroj:6511-07-15 donijetom na 25. sjednici, održanoj 20. travnja 2007. godine i sukladno Zaključcima s 5. sjednice Odbora za zaštitu okoliša od 28. svibnja 2008. godine, podnijela Vlada Republike Hrvatske. 

Nakon provedene rasprave, Odbor za zaštitu okoliša Hrvatskoga sabora (većinom glasova prvi i jednoglasno drugi, treći i četvrti) je donio slijedeće 

ZAKLJUČKE

1. Prihvaća se Izvješće Vlade RH o praćenju poboljšanja kakvoće zraka na području grada Siska i dinamici radova na modernizaciji postrojenja Rafinerije nafte Sisak za razdoblje siječanj-listopad 2008. godine.

2. Sukladno Zaključku Hrvatskoga sabora donesenoga 20. travnja 2007. godine, Zadužuje se Vlada RH da kontinuirano prati stanje kakvoće zraka na području grada Siska i dinamiku radova na modernizaciji postrojenja Rafinerije nafte Sisak te da Odboru za zaštitu okoliša Hrvatskoga sabora podnese novo izvješće u narednih šest mjeseci, koje će sadržavati i aktualnu sliku zdravlja Sisačko-moslavačke županije diferenciranu po dobi i po spolu.

3. Zadužuje se INA – Rafinerija nafte Sisak da poduzme potrebne aktivnosti na ubrzanju predviđene modernizacije postrojenja.

4. Zadužuje se Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi i Sisačko-moslavačka županija da poduzmu potrebne aktivnosti na osnivanju specijalne bolnice za dišne bolesti u Petrinji i osnivanju onkološkog odjela u općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ u Sisku. 

Sukladno članku 115. Poslovnika Hrvatskoga sabora, molim da postupite po gore navedenim zaključcima te dostavite pisana izvješća po predmetnim zaključcima Odboru za zaštitu okoliša Hrvatskoga sabora. 


PREDSJEDNICA ODBORA

Marijana Petir