Odluka o izboru članova Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije


HRVATSKI SABOR 

2529

Na temelju članka 4. stavka 8. Odluke o Nacionalnom vijeću za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije (»Narodne novine«, br. 82/06.), Hrvatski sabor na sjednici 13. listopada 2006., donio je

ODLUKU
O IMENOVANJU CLANOVA NACIONALNOG VIJECA ZA PRACENJE PROVEDBI NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE

I.

Za članove Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije imenuju se: 
- BRANKO ROGLIĆ, predstavnik poslodavaca,
- STJEPAN KOLARIĆ, predstavnik sindikata,
- ZORISLAV ANTUN PETROVIĆ, predstavnik nevladinih udruga koje se bave problemom korupcije, 
- prof, emerit. dr. sc. ŽELJKO HORVATIĆ, predstavnik akademske zajednice,
- JASMINKA TRZUN, predstavnica stručnjaka,
- MARIJA UDILJAK, predstavnica medija.

II.

Mandat članova Nacionalnog vijeća za pracenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije traje do isteka mandata pojedinog saziva Hrvatskoga sabora.

Klasa: 215-01/06-01/08 
Zagreb, 13. listopada 2006.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Seks, v. r.