15. sjednica Odbora za europske poslove

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 10., 11., 12. 13. i 14. sjednice Odbora;
1. Stajalište Republike Hrvatske o Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Povećanje klimatskih ambicija Europe za 2030.: Ulaganje u klimatski neutralnu budućnost za dobrobit naših građana COM (2020) 562 – D.E.U. br. 20/020;
2. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o primjerenim minimalnim plaćama u Europskoj uniji COM (2020) 682 – D.E.U. br. 20/021;
3. Razno.