2. sjednica Organizacijskog odbora za pripremu zasjedanja Parlamentarne skupštine NATO-a u Dubrovniku od 11. do 14. listopada 2013.

dvorana Ante Starčevića

2. sjednica Organizacijskog odbora za pripremu zasjedanja Parlamentarne skupštine NATO-a u Dubrovniku od 11. do 14. listopada 2013. Na sjednici će biti podneseno Izvješće Izvršnog odbora za pripremu zasjedanja PS NATO-a o političkim i financijskim aspektima održane Parlamentarne skupštine NATO-a u Dubrovniku.