24. sjednica Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
-    usvajanje zapisnika sa 22. i 23. sjednice;
1. Akcijski plan za 2019. i 2020. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020 godine.;
2. Razno.