31. sjednica Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (odgođeno)

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
1.PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJI, prvo čitanje, P.Z. br. 573 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske.