34. sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika s 33. sjednice;
1. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU  
- Prijedlozi izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2021. godinu i projekcija planova za 2022. i 2023. godinu, s obrazloženjem, za:
    - Hrvatske vode
    - Hrvatske ceste
    - Centar za restrukturiranje i prodaju
    - Hrvatsku agenciju za osiguranje depozita
    - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
    - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
    - Hrvatske autoceste
    - HŽ Putnički prijevoz
    - HŽ Infrastrukturu;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU - drugo čitanje, P. Z. br. 202;
3. RAZNO.