37. sjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 36. SJEDNICE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA;
2. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICE, IZBORU ČLANOVA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA TURIZAM HRVATSKOGA SABORA;
3. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA RAD, MIROVINSKI SUSTAV I SOCIJALNO PARTNERSTVO HRVATSKOGA SABORA;
4. PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE HRVATSKOGA SABORA;
5. PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EUROPSKE UNIJE HRVATSKOGA SABORA;
6. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU POTPREDSJEDNICE I IZBORU POTPREDSJEDNIKA ODBORA ZA MEĐUPARLAMENTARNU SURADNJU HRVATSKOGA SABORA;
7. PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNICE I PRESTANKU MANDATA PREDSJEDNIKA ODBORA ZA INFORMIRANJE, INFORMATIZACIJU I MEDIJE HRVATSKOGA SABORA;
8. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ZAMJENIKA ČLANA I PRESTANKU MANDATA ZAMJENIKA ČLANA IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI SEECP-a;
9. PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANICE DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE;
10. UTVRĐIVANJE NACRTA ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UVJETIMA KORIŠTENJA SLUŽBENIH OSOBNIH AUTOMOBILA, MOBILNIH TELEFONA, SREDSTAVA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA, POSLOVNIH KREDITNIH KARTICA I SREDSTAVA REPREZENTACIJE;
11. PRIJEDLOG ODLUKE O DOPUNAMA ODLUKE O MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE PRIMANJA I NAKNADAMA TROŠKOVA ZNANSTVENIM, STRUČNIM I JAVNIM DJELATNICMA KOJI SU ČLANOVI RADNIH TIJELA HRVATSKOGA SABORA ILI SU UKLJUČENI U NJIHOV RAD;
12. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE RJEŠENJA ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA, SAZIVA 14. LISTOPADA 2016., O:
a) priznavanju i prestanku prava na zastupnički paušal;
13. RAZNO.