37. sjednica Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 35. i 36. sjednice Odbora 
1. DETALJNA RAŠČLAMBA POŽARNE SEZONE U 2017. GODINI I PRIJEDLOG MJERA ZA UNAPREĐENJE;
-  PROGRAMA AKTIVNOSTI U 2018. GODINI 
-  PODRUČJA ZAŠTITE OD POŽARA I 
-  SUSTAVA VATROGASTVA
2. IZVJEŠĆE O STANJU SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I PRIPREMAMA ZA PROTUPOŽARNU I TURISTIČKU SEZONU U 2018. GODINI;
3. DONOŠENJE ZAKLJUČAKA S TEMATSKE SJEDNICE ODBORA „USKRAĆIVANJE MEĐUNARODNE ZAŠTITE U REPUBLICI HRVATSKOJ“;
4. RAZNO