37., tematska sjednica Odbora za obitelj, mlade i sport

dvorana Josipa Šokčevića

Tema sjednice je: "Djelovanje savjeta mladih pri jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave".

Savjeti mladih osnivaju se pri jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kao njihova savjetodavna tijela u području mladih. Osnivaju se kao županijski, gradski i općinski savjeti mladih. Glavna svrha osnivanja savjeta mladih je uključivanje mladih u odlučivanje o javnim poslovima i politikama od važnosti za mlade u lokalnim sredinama, njihovo aktivno sudjelovanje u javnom životu, informiranje i savjetovanje mladih.

Prikupljena izvješća pokazuju kako su u 2021. godini u Republici Hrvatskoj bila aktivna 73 od ukupno 127 osnovana savjeta mladih. Savjeti mladih aktivno su djelovali u Gradu Zagrebu i 12 hrvatskih županija, zatim u 38 gradova i 22 općine. Ukupno 54 savjeta mladih nije u potpunosti djelovalo u skladu s odredbama Zakona, pa ih se ne može smatrati aktivnim već samo osnovanim savjetima.

Navedeni podaci upućuju kako većina jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave još uvijek ne prepoznaje savjete mladih kao jedan od važnih oblika uključivanja i aktiviranja mladih na svom području, zbog čega kao matično radno tijelo Hrvatskoga sabora za mlade želimo raspraviti o navedenim podacima, te potaknuti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na veću otvorenost u djelovanju savjeta mladih, raspraviti svrhu njihova postojanja, te same mlade potaknuti na veću uključenost, čime bi utjecali ne samo na svoju sadašnjost, nego i na svoju budućnost.

Iz tog razloga, na sjednicu će, pored državne tajnice za demografiju i mlade Željke Josić biti pozvani svi zastupnici u Hrvatskome saboru koji su ujedno i čelnici lokalne i područne (regionalne) samouprave, u pratnji predstavnika savjeta mladih sa svojih područja.