4., zatvorena, sjednica Odbora za vanjsku politiku

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:
1. Davanje mišljenja o postavljenju i opozivu šefova diplomatskih i konzularnih misija RH u inozemstvu;
Uvodno izlaganje: predstavnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova.
2. Razno.