46. sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 44. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O METEOROLOŠKOJ I HIDROLOŠKOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 629;
2. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O IZMJENI UREDBE (EU) 2015/757 KAKO BI SE NA ODGOVARAJUĆI NAČIN UZEO U OBZIR GLOBALNI SUSTAV PRIKUPLJANJA PODATAKA O POTROŠNJI LOŽIVIH ULJA NA BRODOVIMA COM(2019) 38, D.E.U. BR. 19/022;
3. RAZNO.