46., zatvorena sjednica Odbora za vanjsku politiku

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
1. SANKCIJE USMJERENE PREMA RUSKOJ FEDERACIJI I REPUBLICI BJELARUS.