5. sjednica Odbora za ratne veterane

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika s 4. sjednice Odbora
1. a) Prijedlog odluke o razrješenju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata,
b) Prijedlog odluke o imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, -predlagatelj Vlada Republike Hrvatske,
2. Prijedlog za imenovanje predstavnika Odbora u Upravno vijeće Veteranskog centra,
3. Razno.