51. sjednica Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 50. sjednice Odbora;
1. ZAHTJEV ZA MIŠLJENJE O POVREDI POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA - podnositelj: zastupnik Arsen Bauk.
Predložena dopuna dnevnog reda je:
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI, IZBORNE PROMIDŽBE I REFERENDUMA, drugo čitanje, P.Z. br. 519.