67. sjednica Odbora za poljoprivredu

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je: 

1.    USVAJANJE ZAPISNIKA 64. i 65. SJEDNICE ODBORA;
2.    PRIJEDLOG ZAKONA O VODAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 606;
3.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA, prvo čitanje, P.Z. 607;
4.    PRIJEDLOG ZAKONA O VODNIM USLUGAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 608;
5.    RAZNO.