70., zajednička, tematska sjednica Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora i Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i hranu Nacionalne skupštine Republike Slovenije

Opatija

Tema sjednice je: "Posljedice  šteta od prirodnih nepogoda u šumama u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji i planiranju zaštite šuma u budućnosti".

Klimatske promjene i prirodne nepogode praćene šumskim požarima, ledolomom, vjetroizvalama, sušenjem smreke i poljskog jasena i napadima štetnika direktno i indirektno utječu na pojavu značajnih šteta u šumama na području Republike Hrvatske i Republike Slovenije. O potrebnim, provedenim i planiranim aktivnostima na sanaciji posljedica šteta u šumama i planiranju zaštite šuma u budućnosti, uz članove Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora i Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i hranu Nacionalne Skupštine Republike Slovenije raspravljat će predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i hrane Republike Slovenije, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske, Zavoda za šume Republike Slovenije, Poljoprivredno šumarske komore Slovenije, Saveza vlasnika šuma Slovenije, Hrvatskih šuma, Šumarskog fakulteta, Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije, Hrvatskog šumarskog instituta, Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša, Hrvatskog šumarskog društva, Hrvatskog drvnog klastera, CROBIOM-a, Državnog inspektorata, Hrvatskog saveza udruga privatnih šumovlasnika i Hrvatske zajednice županija.

Sjednica se održava u sklopu 16. drvno-tehnološke konferencije.